חבילות ומחירים

Starter

$39 / לחודש

מילות מפתח: 500

אתרים: 5

Lite

$79 / לחודש

מילות מפתח: 1,000

אתרים: 15

Standard

$149 / לחודש

מילות מפתח: 2,000

אתרים: 30

Pro

החל מ -
$699 / לחודש

מילות מפתח: 10,000

אתרים: 100+

Premium

החל מ -
$2,700 / לחודש

מילות מפתח: 50,000+

אתרים: 250+

PLANS FEATURE COMPARISON

Starter
$39 / לחודש
Standard
$149 / לחודש
מעקב דירוגים Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
אתרים במעקב 5 15 30 100+ 250+
מעקב ביטויים יומי 500 1,000 2,000 10,000+ 50,000+
מנועי חיפוש לקמפיין 1 1 1 2+ 2+
דוח על 100 המתחרים המובילים
חיפוש מקומי ומפות הלקוח
Track Any Geo Location
Rank Trends Insights
SEO Monitor
Advanced Landing Page Tools
DASHBOARDS (WHITE LABEL REPORTS Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
Marketing Dashboards 5 15 30+ 100+ 250+
Client Dashboards 5 15 30 100+ 250+
Custom Domain
Scheduled PDF Reports Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
SITE AUDIT Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
On-Page SEO Audits
Site Crawls (pages / month) 10,000 25,000 50,000 100,000 100,000
SITE EXPLORER  Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
URLs per day 25 50 200 500 500
Rows per month 5,000 10,000 50,000 100,000 100,000
KEYWORD EXPLORER  Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
word Research Suite
Reports per day Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Keyword lists 100 100 100 100 100
MARKETING REPORTS & TOOLS  Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
Insight Graph
Single Metric Widgets
Analytics & PPC Widgets
Marketing KPIs
DATA INTEGRATIONS  Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
Adobe Analytics
Aweber
Bing Ads
Bing Webmaster Tools
Call Rail
Call Tracking Metrics
Constant Contact
Facebook Ads & Insights
Google Ads
Google Analytics
Google My Business
Google Search Console
Google Sheets
IBM CoreMetrics
Instagram Analytics
LinkedIn Analytics
MailChimp
Twilio
Twitter Analytics
Yext
YouTube Analytics
SOCIAL ANALYTICS  Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
Facebook Page Analytics
Twitter Analytics
YouTube Analytics
LinkedIn Analytics
Instagram Analytics
LINK MANAGER  Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
Links Tracked 500 1,000 1,000 2,000 5,000
Stored Links 1,000 4,000 4,000 8,000 20,000
EXTRAS  Starter  Lite  Standard  Pro  Premium 
User(s) 1 1 1 5 10
Notes Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Alerts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Rank History Import Utility
Data Studio Connector
Standard API
Starter
$39
/month
Lite
$79
/month
Standard
$149
/month
Pro
Contact Us
Premium
Contact Us